Punkt og taktil trening

Sted: Hurdal syn- og mestringssenter
Startdato: 2019-08-12
Sluttdato: 2019-08-16

Kurset er for deg som ønsker å videreutvikle å skrive og lese punktskrift med hendene. Det vil bli gitt gruppeundervisning i lesing og skriving av 6-punkts punktskrift (papirpunkt), samt innføring i enkel kortskrift (KS04 nivå 1)
Et system som blant annet gjør det mulig å komme raskt i gang med å lage meningsbærende tekster. Det settes av tid til egentrening. Kurset omfatter ikke undervisning i teknisk bruk av digitale punkthjelpemidler, men det vil inngå noe lesing og skriving på leselist med noteringsfunksjon.

Kurset du nå tilbys, vil bygge videre på det du har lært tidligere. For deg som fortsatt har noen bokstaver igjen å lære, vil vi gjennomgå disse, samt noen vanlige skilletegn og enkle matematiske oppstillinger.

Kurset vektlegger god leseteknikk og vil introdusere ulike strategier og verktøy for utvikling av dine leseferdigheter.

Ønsker du mer informasjon og eventuell påmelding, finner du skjema her