Rehabiliteringskurs

Målet med våre rehabiliteringskurs er at du skal få hjelp til å mestre en ny hverdag, både praktisk og følelsesmessig. Mange som går på kurs hos oss, sier at de får livskvaliteten og selvstendigheten tilbake.

På rehabiliteringskursene lærer du deg å

  • Bruke pc med forstørrelse, tale og/eller punktskrift
  • Orientere deg selvstendig og trygt
  • Lese med spesielle hjelpemidler for svaksynte
  • Mestre dagligdagse gjøremål
  • Lese og sende tekstmeldinger
  • Få økt kunnskap om egen øyesykdom
  • Få motivasjon til å komme i fysisk form
  • Utvikle teknikker som bidrar til at hobbyaktiviteter kan opprettholdes
  • Bearbeide det følelsesmessige aspektet

Kursene er helt gratis

Våre rehabiliteringskurs er helt gratis, inklusive reise og opphold.

Hvem kan delta

Kursene er godkjente som rehabiliteringskurs i henhold til Lov om Folketrygd § 10-6 og § 10-7, og deltageren må innfri kravene til definisjonen på svaksynthet av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det er de samme kriteriene som gjelder for å få innvilget synstekniske hjelpemidler.

Vi gjør alt papirarbeidet med NAV for deg, alt du trenger å gjøre er å gi oss navnet på din øyelege, så ordner vi resten.

Hvor foregår kursene

Kursene foregår på våre flotte syn- og mestringssentre som holder hotellstandard.

Les mer om våre rehabiliteringskurs under, eller last ned vår kurskatalog.

For helsepersonell: Her finner du registreringsskjemaet vi benytter til våre kurs.