Introduksjonskurs

I løpet av en langhelg gir vi deg en introduksjon som gjør at du kan finne ut hva du trenger og ønsker å lære mer om.

Dette er et informasjons- og motiveringskurs som varer fra torsdag til søndag. Du deltar sammen med ektefelle, samboer eller annen nærstående person. Kurset gir informasjon om hjelpemidler, ulike stønadsordninger, ledsagerteknikker, videre kursopplegg, samt følelsesmessige reaksjoner på synstap med påfølgende gruppesamtaler. Det tilbys også introduksjonskurs uten ledsager.

Gratis med henvisning

Våre rehabiliteringskurs er helt gratis, inklusive opphold og reise. Alt vi trenger fra deg er at du oppgir navnet på øyelegen når du melder deg på, så ordner vi alt papirarbeidet med Nav og Helfo og finner ut om du oppfyller kravene for å ta rehabiliteringskurset.

Hvem bør delta?

Personer som har ervervet et synstap over tid eller akutt. Dersom du vet at synet vil bli dårligere fremover, anbefaler vi deg også å ta rehabiliteringskurs så tidlig som mulig.

Kursholdere

Du vil treffe fagpersoner med lang erfaring fra synsrehabilitering. Deriblant synspedagoger, rådgivere og idrettspedagoger. På våre kurs møter du også våre assistenter som selv har opplevd å miste synet.

Reise og opphold

Reisen til og fra kurset er dekket av Helfo, og vi hjelper deg gjerne med å organisere denne og ordne med refusjon for deg. Kursene foregår på våre flotte syn- og mestringssentre som har hotellstandard.

Påmelding og datoer

{{ kursvelger }}

Se vår kurskatalog