Spor 2 uke 10 2016

Søkte om 20 timer brukerstyrt personlig assistanse, fikk 12 minutter. «Strandhogg på Huseby offentlige skole for blinde» er tittelen på en ny bok skrevet av Gunleik Bergrud. Norges Blindeforbund vil ha på plass et nasjonalt synsregister. Nei, sier departementet. Jon Kroken har jobbet i Blindeforbundet i 42 år. Nå gir han seg og blir pensjonist. Hør om ny diktafon og opptaker med talende menyer.

audio/mpeg spor21016.mp3 — 37.4 MB