Spor 2 uke 22 2019

God opplæring i bruk av smartteknologi kan hindre at eldre synshemmede blir ensomme. Norsk syn er et samarbeidsnettverk som skal gjøre synshjelpemidler mer synlige. Boktips fra NLB. I år fyller Hønen gård bo- og mestringssenter 60 år. Vi har vært på besøk.

audio/mpeg spor22219.mp3 — 37.6 MB