Spor 2 uke 41 2018

Blindeforbundet arrangerer fagdag om keratokonus. I Trøndelag blir to fylkeslag til ett fra nyttår. Neste år skal Norge opp til eksamen i FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Boktips fra NLB.

audio/mpeg spor24118.mp3 — 34.1 MB