Spor 2 uke 44 2015

Forskningsrapport om hvorfor så få funksjonshemmede ikke bruker kollektivtransport er klar. Appbibliotek.no ny nettside om apper for funksjonshemmede. Kjenn på Munch-bilder mulig med ny teknologi. Åge Andersen valgt til vara i Ringerike kommunestyre.

audio/mpeg spor24415.mp3 — 44.9 MB