Spor 2 uke 48 2018

KrF sikrer at flere synshemmede får dør-til-dør-transport. Vellykket fagdag om øyesykdommen keratokonus. Det har vært fylkessamling i Hurdal. Marie Finstad og sønnen trenger transport til barnehagen. Nå har fylkesmannen bedt kommunen innfri dette. Boktips og litt til fra NLB. Fylkeslaget i Vest-Agder er på flyttefot.

audio/mpeg spor21848.mp3 — 51.9 MB