Spor 2 uke 9 2019

Du er en del av Norges beredskap. Nå finnes brosjyren i punktskrift og på lyd. Firda billag får bøter for ikke å rope opp holdeplasser. I mai arrangerer Blindeforbundet temakurs for foreldre med synshemming. Nå kan NLB bruke digitale bøker fra Nasjonalbiblioteket i sin produksjon. Thea Økland er brukerrepresentant i NAVs faglige utvalg for førerhund. Hør om hennes rolle.

audio/mpeg spor20919.mp3 — 37.7 MB