Radio Z Podkast 06. januar 2022. Hurdalsplatformen, SmartJa, hjemmekontor, dagens aviser

Blindeforbundet fikk Hurdalsplatformen i punktskrift. Trenger du hjelp med din smarttelefon, ring SmartJA. Hjemmekontoret med May Nina og Aage. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod06012022.mp3 — MP3-lydfil, 38.38 MB
01:04 Blindeforbundet fikk Hurdalsplatformen i punktskrift 05:16 Trenger du hjelp med din smarttelefon. Ring SmartJA 10:00 Hjemmekontoret med May Nina og Aage 25:03 Dagens aviser