Radio Z Podkast 11. mars 2021

Stortinget vraker FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter. Vil ikke ha den inn i norsk lov. I dag arrangerer Blindeforbundet webinar om grønn stær. Hjemmekontor. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod11032021.mp3 — MP3-lydfil, 34.88 MB
01:23 Stortinget vraker FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter. Vil ikke ha den inn i norsk lov. 05:57 I dag arrangerer Blindeforbundet webinar om grønn stær 08:55 Hjemmekontor 22:30 Dagens aviser