Radio Z Podkast 12. februar 2021

Mange synshemmede står utenfor arbeidslivet. Nå lanseres blindeforbundet film om "Inkludering i arbeidslivet". Hjemmekontor. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod12022021.mp3 — MP3-lydfil, 39.26 MB
01:24 Mange synshemmede står utenfor arbeidslivet. Nå lanseres blindeforbundet film om "Inkludering i arbeidslivet" 11:17 Hjemmekontor 25:38 Dagens aviser