Radio Z Podkast 18. august 2021

Ingrid Bøe Kennedy er mor til tvillinger som begge trenger briller. Hun ser at kutt i brillestøtten til barn får store konsekvenser. Glassheisen i Arendal kan være skummel for synshemmede. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod18082021.mp3 — MP3-lydfil, 27.16 MB
01:42 Ingrid Bøe Kennedy er mor til tvillinger som begge trenger briller. Hun ser at kutt i brillestøtten til barn får store konsekvenser 10:46 Glassheisen i Arendal kan være skummel for synshemmede 16:54 Dagens aviser