Radio Z Podkast 18. januar 2021

Det norske folk sier ja til punktskriftmerking av matvarer og offentlig informasjon. Hjemmekontoret. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod18012021.mp3 — MP3-lydfil, 34.39 MB
00:41 Det norske folk sier ja til punktskriftmerking av matvarer og offentlig informasjon 06:01 Hjemmekontoret 22:11 Dagens aviser