Radio Z Podkast 26. januar 2021

Koronapandemien preger Blindeforbundet. Blant annet er hovedkontoret stengt. Det er restriksjoner på kursvirksomheten. Hjemmekontoret. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod26012021.mp3 — MP3-lydfil, 39.12 MB
00:49 Koronapandemien preger Blindeforbundet. Blant annet er hovedkontoret stengt 06:33 Det er restriksjoner på kursvirksomheten 13:18 Hjemmekontoret 25:38 Dagens aviser