Radio Z Podkast 27. august 2020

Brukerpass skal gi deg mer styring og kontroll over egne hjelpemidler. Dagens aviser.