Radio Z Podkast 28. januar 2022. Korona-selvtest, hjemmekontor, dagens aviser

Korona-selvtester er svært vanskelige å bruke for Synshemmede. Hjemmekontor med May Nina og Aage. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod28012022.mp3 — MP3-lydfil, 33.47 MB
01:02 Korona-selvtester er svært vanskelige å bruke for Synshemmede 06:19 Hjemmekontor med May Nina og Aage 21:31 Dagens aviser