Radio Z Podkast 28. juni 2022. svar på høring om bpa, dagens aviser

MP3 audio rzpod28062022.mp3 — MP3-lydfil, 20.53 MB
01:04 Dennne uka har blindeforbundet levert sitt høringssvar om framtidas bpa (brukerstyrt personlig assistanse) 11:56 Dagens aviser