Radio Z Podkast 4. november 2020

Klar for advent og julekalender? Blindeforbundets trykkeri lager merkelapper med datoer i storskrift og punktskrift. Tilbud der du bor. I Ålesund går Blindeforbundet fra dør til dør. Hjemmekontor. Dagens aviser

MP3 audio rzpod04112020.mp3 — MP3-lydfil, 32.33 MB
00:46 Klar for advent og julekalender? Blindeforbundets trykkeri lager merkelapper med datoer i storskrift og punktskrift 02:35 Tilbud der du bor 03:25 I Ålesund går Blindeforbundet fra dør til dør 06:50 Hjemmekontor 20:36 Dagens aviser