Radio Z Podkast 5. april 2022. Diabetes og synshemming, Tilbud der du bor, Dagens Aviser

MP3 audio rzpod05042022.mp3 — MP3-lydfil, 27.46 MB
01:16 Marianne Dyhre mistet synet som følge av diabetes. Vi får høre hennes historie. 10:30 Tilbud der du bor. 11:55 Dagens aviser