Radio Z Podkast 6. oktober 2021

NAV-direktør mener kunnskapen i NAV må styrkes på tvers i organisasjonen, og at NAV må bidra til enda sterkere inkludering i arbeidslivet. Perspektivmeldingen er lagt fram. stikkord er velferdstjenester, og flere i jobb. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod06102021.mp3 — MP3-lydfil, 24.24 MB
01:09 NAV-direktør mener kunnskapen i NAV må styrkes på tvers i organisasjonen, og at NAV må bidra til enda sterkere inkludering i arbeidslivet 08:59 Perspektivmeldingen er lagt fram. stikkord er velferdstjenester, og flere i jobb 14:48 Dagens aviser