Radio Z Podkast 9. september 2021

En studie viser at blinde og svaksynte har større tillit til egen mestringsevne enn resten av befolkningen. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod09092021.mp3 — MP3-lydfil, 20.14 MB
00:43 En studie viser at blinde og svaksynte har større tillit til egen mestringsevne enn resten av befolkningen 11:41 Dagens aviser