Spor 2 uke 19 2017

Interpellasjonsdebatt i Stortinget om synshemmede barns skoledag. Vi sendte direkte. Standard Norge lanserer tre nye standarder innen transport. Stortingsmeldingen om spill er vedtatt. Hva innebærer endringene for Blindeforbundet?