Spor 2 uke 21 2016

Regjeringen har lagt fram forslag til revidert nasjonalbudsjett. Varsler kutt i universell utforming. Mandag 13. juni starter synshemmede aksjonsuke. Hva skjer? På Evenes og Solvik syn- og mestingssentere trenger de nye rehabiliteringsassistenter. Generalsekretær Arnt Holt har vært i FN og snakket om teknologi for funksjonshemmede. Bli med på barne-tv-kveld med innvevet synstolking.