Spor 2 uke 24 2017

Statistisk Sentralbyrå gjennomfører levekårsundersøkelse blant synshemmede. Blindeforbundet på befaring på nye Oslo Lufthavn. Ny aktivitetspark åpner snart i Hurdal. Boktips fra NLB.