Spor 2 uke 25 2017

Snart kan du som er medlem i Blindeforbundet dra på ferie til Reuma-Sol i Spania. Gjennomslag for en opptrappingsplan for momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Opplæring i bruk av smartteknologi var tema i Synshemmedes aksjonsuke. Vi oppsummerer uka. NBFu vil starte hotell drevet av funksjonshemmede. Nytt medlemstilbud fra Adaptor Hjelpemidler.