Spor 2 uke 25 2018

SV har fremmet forslag om bpa i Stortinget. Det blir debatt. Vestfold og Resten av Trøndelag med i nasjonal TT. Hva er Blindeforbundets forskningsfond?