Spor 2 uke 36 2016

To av tre synshemmede barn og unge mobbes på skolen. I høst starter Blindeforbudet sin store giverkampanje. Målet er 12.000 nye givere. Standardisering kan gi oss synshemmede en enklere hverdag.