Spor 2 uke 46 2017

Gledelig budsjettforslag fra KRF. Mer penger til TT og lese- og sekretærhjelp. Britt Nonås fra Bergen har i over 40 år engasjert seg i interessepolitisk arbeid i fylkeslaget. Du møter henne her på Spor 2. Boktips fra NLB.