Verdens synsdag - fagseminar

Praktisk informasjon

  13. oktober kl. 10:00–12:00

Fylke: Oslo
Hvem er tilbudet for: Alle
Sted: Oslo Universitetssykehus Ullevål - Øyeavdelingen
Pris: Gratis, ingen påmelding, bare møt opp
Kontakt:
info@blindeforbundet.no

Beskrivelse

Tema i år er «hjernerelaterte synsskader». Mange som opplever å miste synet på grunn av hjerneslag, traume mot hode og lignende, får ikke den oppfølgingen de trenger og har rett på.

Program fagseminar Ullevål

Kl 10:00: Velkommen, Norges Blindeforbund / Øyeavdelingen OUS

Kl 10:05: «Født med grå stær» av øyelege Symira Cholidis

Kl 10:20: «AMD i Norge, forskning på forekomst og risikofaktorer» av øyelege Maja Gran Erke

Kl 10:40: «Framtidens øyebehandling - 3D printing av vev til transplantasjon og persontilpasset medisin» av Professor og forskningsgruppeleder Goran Petrovski

Kl 11:00: «Effekt av medie og underlag for å ekspandere stamceller i hornhinnens epitel». Forsker Agate Noer

Kl 11.20: «Ekspansjon av humant hornhinne endotellag for framtidig transplantasjon». Seniorforsker Aboulghassem Shahdadfar

Kl 11.40: «Betydningen av retinalt pigmentepitel for synet – basalforskning og fremtidig klinisk behandling» Lege og forsker Jon Roger Eidet.

Kl 12:00: Avslutning, Norges Blindeforbund.