Fersk undersøkelse: 8 av 10 kaster mat fordi holdbarhetsdatoen er uleselig

I Norge ble det kastet omtrent 85 kilo spiselig mat per innbygger i 2020. En fersk, landsdekkende undersøkelse utført av Opinion på vegne av Norges Blindeforbund viser at så mange som 8 av 10 kaster mat som man kanskje kunne brukt, som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon. En undersøkelse gjort i 2021 viser at 1/3 av befolkningen lar være å kjøpe et produkt på grunn av utilgjengelig informasjon. Les mer her.

nei
Mann med lupe forsøker å lese i et magasin
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja