Bakevarer med vanskelig lesbarhet

Bakevarer med vanskelig lesbarhet er blitt en gjenganger hos oss. En ting er dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn, men innsenderen sliter også med å se datomerkingen. Dette er altså et "i pose og sekk" eksempel.

Blant pose med vanskelig lesbarhet på datoen, men også dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn.