Boks med uleselig dato

Vi slutter aldri å undres over hvor datostempelet kan plasseres. Første bud for god lesbarhet er når underlaget det skal trykkes på er jevnt...