Brus med liten lesbarhet

Her har innsenderen funnet løsningen for å se den uleselig preging av dato på plastflasken. Hold flasken på skrå så innholdet synker til under datomerket, da blir det lettere å lese:-)

Todelt bilde av brusflaske. Til venstre full flaske, høyre er flaske holdt litt på skrå så innholdet synker under datomerkingen, og da blir den litt mer lesbar.