Arrangement også i Telemark

Fylkeslaget vårt i Telemark har også et arrangement i anledning Verdens synsdag. Dette i samarbeid med Betanien hospital i Skien. Mer informasjon finner du her. 

nei
Intet bilde
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja