Program for Verdens synsdag, Øyeavdelingen, kl 09.00 til 11.00

Fagseminar Ullevål

Øyeavdelingen Ullevål, Bygg 36, Auditoriet 1. etg.

  • 09.00: Velkommen ved Norges Blindeforbund
  • 09:10: «Oksygeninnhold i netthinnen hos pasienter med diabetes type 1» ved Professor Goran Petrovski
  • 09.30: «Screening og øyekomplikasjoner ved diabetes» ved øyelege Dag S. Fosmark
  • 09:50: «Ny forskning på anstistoffbehandling ved våt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)». Stipendiat Heidrun Lohde og Torleif Gjølberg.
  • 10.10: «Finnes det avfallshåndering i synsbanen - ny forskning kan gi oss svaret» Stipendiat Henrik Holvin Jacobsen
  • 10:30: " Forskning på aniridi – hva kan det lære oss om denne sykdommen og andre øyesykdommer?» Stipendiat og øyelege Erlend S. Landsend.
  • 10:50: Snakk med forskerne over en kopp kaffe

VELKOMMEN!