Hvem kan bli medlem?

Det er ikke slik at du må være blind for å være medlem i Norges Blindeforbund.
Faktisk er flesteparten av medlemmene våre svaksynte, ikke helt blinde. Et medlemskap er også for deg som bare har utfordringer med å lese og orientere deg, eller for deg som fortsatt ser bra, men har fått en diagnose som kan føre til synstap senere.

nei
Blå himmel med sol som er tilslørt av et lett skydekke
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja