Klubber og lag i Akershus

Det er fire lokallag av Norges Blindeforbund i Akershus. Lokallagene har egne lokale arrangementer som du får innbydelse til. Hvis du ikke allerede har deltatt i lokallaget, ta kontakt med laget i ditt område: