Støtt Blindeforbundet

Blindeforbundet er helt avhengig av frivillig støtte for å kunne være der for alle som mister synet. Hjelp oss å hjelpe.