Om Blindeforbundet

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Norges Blindeforbund har historie tilbake til 1900. Pr. 31. desember 2014 var vi 11.123 medlemmer, og har fylkeslag i hvert fylke.