Organisasjonen Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede.

Landsmøtet

Landsmøtet er Norges Blindeforbunds høyeste organ, der delegater fra hele landet møtes annethvert år. Blindeforbundets leder og nestleder velges av Landsmøtet, og skal i henhold til forbundets vedtekter være synshemmede.I styrende organer i Blindeforbundet skal det alltid være et flertall av synshemmede.

Sentralstyret

Sentralstyret er Norges Blindeforbunds utøvende tillitsvalgte organ og er generelt underlagt Landsmøtet, og i daglig drift landsstyret. Medlemmer til sentralstyret velges av Landsmøtet.

Handlingsplan

Norges Blindeforbund arbeider for at blinde, svaksynte og andre grupper funksjonshemmede skal ha rett til å leve aktive liv med like muligheter til samfunnsdeltagelse som alle andre.

Handlingsplanen er et viktig arbeidsverktøy for å oppnå dette og er konkret med på å sette fokus på hva Blindeforbundet skal og vil oppnå.

Prinsipprogram

Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for svaksynte, blinde og andre grupper av funksjonshemmede. Det vil si at svaksynte og blinde skal ha samme rettigheter, muligheter og plikter som øvrige borgere i samfunnet. Prinsipprogrammet som vedtas på landsmøte er et viktig arbeidsdokument for Norges Blindeforbund. 

Vedtekter

Norges Blindeforbunds vedtekter revideres ved hvert landsmøte. Sist revisjon ble foretatt på det Norges Blindeforbunds 63. landsmøte, 22. - 25. september 2017.

Vedtekter lokallag

Norges Blindeforbund har som mål å danne lokallag i flest mulig av landets kommuner eller regioner i samtlige fylker.

Trykk her for å lese Norges Blindeforbunds vedtekter for lokallag. 

Generalsekretærens rapport

Her kan du høre generalsekretærens rapport til landsmøtet 2017.

Utvalg i Norges Blindeforbund

Årsmelding

Årsmelding for Norges Blindeforbund, kortversjon for året 2017 i pdf og  word-versjon kan lastes ned her eller bestilles her. 
Her kan du laste ned fullversjonen i word-format.

Ledelsen i Norges Blindeforbund

 

Organisasjonskart

(Trykk på kartet for større versjon. Kartet vil åpnes i nytt vindu.)

Organisasjonen Norges Blindeforbund - kart stort

Synstolkning av organisasjonskart:

Det er brukt bokser for å gjøre det oversiktlig.

Øverst: Norges Blindeforbund
Direkte under:Landsmøte
Under der igjen: Landsstyre, dernest sentralstyre, generalsekretær
Underlagt generalsekretær, Internasjonalt arbeid og HR-avdeling.
Deretter: Assisterende generalsekretær

Det er fem seksjoner under assisterende generalsekretær:
Seksjon økonomi og forvaltning.
Seksjon service.
Seksjon informasjon og samfunnskontakt.
Seksjon lokalt arbeid.
Seksjon marked.

Under seksjon økonomi og forvaltning finner vi:
Sporveisgt. 10
Økonomiavdeling
IKT-avdeling

Under Seksjon service finner vi:
Mestringssentrene, Evenes syn- og mestringssenter, Hurdal syn- og mestringssenter, Solvik syn- og mestringssenter, Hønen bo- og mestringssenter.
Videre:
Førerhundskolen.
Barn og ungdom.
Likepersonsordning.
Rehabilitering, herunder rehabiliteringsavdelingene i Oslo, Bergen og Trondheim

Under Seksjon informasjon og samfunnskontakt finner vi:
Interessepolitisk avdeling.
Trykkeriet i Bergen.
Informasjonsavdelingen.

Under seksjon Lokalt arbeid finner vi:
Medlemssenteret og 19 fylkeslag.

Under seksjon Marked finner vi:
Innsamling privat.
Næringslivsavdelingen med Salgskontor Ørsta.
Store gaver bevilgninger.
Lotteri / spill.