Varslingskanal

Her kan du varsle om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Løsningene kan benyttes om du er ansatt, innleid, medlem eller om du på andre måter har en tilknytning til Norges Blindeforbund.

Det er flere måter å varsle på.

Du kan lese mer om varsling, varslingsrutiner og lovverket om du laster ned "Varslingsveileder for Norges Blindeforbund" (word-dokument).

Er du medlem og ønsker å varsle internt, gjør du dette til Trygghetsgruppen i Norges Blindeforbund. Gruppen består av medlemmer i forbundet og du kontakter dem på epost .
Medlemmene i gruppen kan også kontaktes enkeltvis, kontaktinformasjon finner du i denne lenken. Du kan lese mer om varslingskanaler i "Varslingsplakaten for medlemmer".

Er du ansatt eller innleid kan du kontakte din nærmeste leder eller overordnede. I "Varslingsplakaten for ansatte" kan du lese mer om varslingskanalene.  

Er varslingen din av en slik karakter at du ikke finner at det kan meldes fra via kanalene ovenfor, kan du benytte deg av vår eksterne samarbeidspartner Ernst&Young. De har en telefon som du kan ringe anonymt. Denne kan benyttes av både ansatte, innleide og medlemmer.

Telefonnummeret er  24 00 20 14 (mandag til fredag mellom klokken 08.00-16.00). Du kan være anonym om du ønsker det.  

Det jobbes med å lage en varslingsportal på nett.

Du kan også sende varselet ditt i posten til denne adressen:

Ernst&Young AS
Att: FIDS, Oslo Atrium
Postboks 1156 Sentrum
NO-0107 OSLO

Vil du ringe Ernst&Young kan du gjøre det på telefon 24 00 20 14 på virkedager mellom klokken 08.00-16.00.