Utvalg i Norges Blindeforbund

Her finner du en oversikt over forskjellige utvalg i Norges Blindeforbund, samt utvalgsmedlemmene.

Interessepolitisk utvalg:

Roy Austerslått (Møre og Romsdal), leder, Sissel Sørensen Bye (Akershus), Odd-Geir Helgeland (Rogaland), Brit Beate Eikehaug (Telemark), Stein Wiggo Olsen (Finnmark) og Ida Sødahl Utne (Sør-Trøndelag), varamedlem. Sentralstyrets kontaktperson: Unn Ljøner Hagen.

Organisasjonsutvalg:

Terje Andre Olsen (Oslo), leder, Per Morten Aalberg (Nord-Trøndelag), Gudrun Ytterstad (Troms), Jarle Arntzen (Nordland), Astrid Moen Thomassen (Møre og Romsdal) og Amera Shamoon (Oslo), varamedlem. Sentralstyrets kontaktperson: Thor Tyslum.

Serviceutvalg:

Sølvi J. Ørstenvik (Vestfold), leder, Anders Slagstad Tveit (Rogaland), Charlotte Wesenberg (Vest-Agder), Runar A. Kvam (Buskerud), Torill Melgård (Hedmark) og John-Harry Aarønes (Sogn og Fjordane), varamedlem. Sentralstyrets kontaktperson: Egil Rasmussen.

Prosjektgruppe, foreldresamlinger 2016 og 2017:

Sissel Sørensen Bye (Akershus), leder, Jørg Kunzendorf (Sør-Trøndelag), Frida Maria Natland (Nord-Trøndelag), Stine Endresen (Hordaland), Arild Røland (Sør-Trøndelag) og Stig Wien (Hedmark).

Prosjektgruppe, aktivitetssamling førerhundbrukere, 2016 og 2017:

Torill Melgård (Hedmark), leder, Torunn Gaarder (Akershus), Svein-Gunnar Jensen (Troms), Arild Kjebekk (Vest-Agder), Stine Jåthun (Oslo) og Britt Nonås (Hordaland).

Representant til Nordisk kvinnekomite:

Liv Therese Larsen (Troms).

Representant til Nordisk bistandskomite:

Terje Andre Olsen (Oslo).

Trygghetsgruppe:

Stine Jåthun (Oslo), Vidar Bråthen (Oslo), Terje Karlsrud (Sør-Trøndelag) og Kari Lundeby (Østfold).

Fagråd for Norges Blindeforbunds forskningsfond:

Unn Ljøner Hagen, leder, Gaute Moen Jensen, Ole-Christian Lagesen, Randi Rusten og Jon Klokk Slettedal.

Representant til arbeidsmiljøutvalget:

Forbundsleder Unn Ljøner Hagen med nestleder Thor Tyslum som personlig stedfortreder. To administrative medlemmer med personlige stedfortredere utpekes av administrasjonen.