Utvalg i Norges Blindeforbund

Her finner du en oversikt over forskjellige utvalg i Norges Blindeforbund, samt utvalgsmedlemmene.

Interessepolitisk utvalg:

Arild Hagen (Akershus), leder. Britt Beate Eikehaug (Telemark), nestleder. Sølvi Marie Risøy (Hordaland), medlem. Ida Sødahl Ütne (Trøndelag), medlem. Hanne Jernsetervangen (Oslo), medlem.
Observatør fra sentralstyret, forbudsleder Unn Ljøner Hagen.

Organisasjonsutvalg:

Sølvi J. Ørstenvik (Vestfold), leder, Arne Eriksen (Troms), Karianne Havsberg (Oslo), Maiken Mucha (Nbfu) og Per Morten Aalberg (Nord-Trøndelag).

Serviceutvalg:

Odd-Geir Helgeland (Rogaland), leder, Anita Lindgren (Sør-Trøndelag), Wenche Odden (Telemark), Martin Thorsen (Nordland) og Charlotte Wesenberg (Vest-Agder)

Foreldreutvalg:

Sissel Sørensen Bye (Akershus), leder, Grete Bæverfjord (Møre og Romsdal), Frida Natland (Nord-Trøndelag), Ida Martine Trollnes (Oslo) og Stig Wien (Hedmark). Norges Blindeforbunds Ungdom har oppnevnt Joakim Ramsland som observatør , med Lena Gimse som personlig stedfortreder.

Førerhundutvalg:

Kari Lundeby (Østfold), leder, Jon Ivar Dypedal (Oslo), Britt Nonås (Hordaland), Hilde Juul Pettersen (Troms) og Anders Tveit (Rogaland).

Representant til Nordisk kvinnekomite:

Ann Sissel Jørgensen

Representant til Nordisk bistandskomite:

Terje Andre Olsen (Oslo).

Trygghetsgruppe:

Kari Lundeby, leder (Østfold). Sølvi J. Ørstenvik, (Vestfold). Mirnesa Balagic, (Akershus). Andreas Lindrupsen, (Oslo). Du finner mer informasjon om gruppen her.

Fagråd for Norges Blindeforbunds forskningsfond:

Unn Ljøner Hagen, leder, Gaute Moen Jensen, Ole-Christian Lagesen, Randi Rusten og Jon Klokk Slettedal.

Representant til arbeidsmiljøutvalget:

Unn Ljøner Hagen.