Sentralstyret

Sentralstyret valgt på landsmøtet 2021, består av følgende personer:

Forbundsleder:

Terje André Olsen, Oslo
Tlf.: 926 50 724
E-post: 

Nestleder:

Kari Wiik, Ålesund, Møre og Romsdal
Tlf.: 996 27 870
E-post:

Styremedlem:

Sissel Sørensen Bye, Oppegård, Akershus.
Tlf.: 992 67 571
E-post: 

Styremedlem:

Unn Tone Forfang Jenssen, Tromsø, Troms
Tlf.: 900 40 208
E-post: 

Styremedlem:

Inge Fiskvik, Bergen, Hordaland
Tlf.: 975 46 811
E-post: 

Styremedlem:

Andreas Havsberg, Oslo
Tlf.: 915 62 515
E-post: 

Styremedlem:

Brit Beate Eikehaug, Telemark
Tlf.: 971 31 424
E-post: 

Styremedlem (personalrepresentant):

Knut Kjær Berntsen, Buskerud.
Tlf.: 416 61 036
E-post: knut.berntsen@blindeforbundet.no

1. varamedlem:

Tanita B. Thomassen (Nordland)

2. varamedlem

Tonje Kristina Furset (Vestfold)

3. varamedlem

Runar Kvam, (Buskerud)

Vara personalrepresentant: 

Vibeke Tomtsveen, Akershus
Tlf.: 63 98 80 31
E-post: vibeke.tomtsveen@blindeforbundet.no

Bilde av det nye sentralstyret. Bak fra venstre: Nestleder Kari Wiik, leder Terje Andre Olsen, styremedlem Andreas Havsberg, styremedlem Inge Fiskvik, styremedlem Knut Kjær Berntsen (personalrepresentant), vara styremedlem Vibeke Tomtsveen (vara personalrepresentant) Foran fra venstre: Styremedlem Unn Tone Forfang Jenssen, styremedlem Sissel Sørensen Bye, varamedlem 3 Runar Kvam, styremedlem Brit Beate Eikehaug og varamedlem 1 Tanita B. Thomassen. (Varamedlem 2 Tonje Kristina Furset var ikke tilstede)

Bilde av det nye sentralstyret. Bak fra venstre: Nestleder Kari Wiik, leder Terje Andre Olsen, styremedlem Andreas Havsberg, styremedlem Inge Fiskvik, styremedlem Knut Kjær Berntsen (personalrepresentant), vara styremedlem Vibeke Tomtsveen (vara personalrepresentant) Foran fra venstre: Styremedlem Unn Tone Forfang Jenssen, styremedlem Sissel Sørensen Bye, varamedlem 3 Runar Kvam, styremedlem Brit Beate Eikehaug og varamedlem 1 Tanita B. Thomassen. (Varamedlem 2 Tonje Kristina Furset var ikke tilstede)