Arendal lokallag

Har treff hver siste torsdag i måneden på Kuben på Eydehavn. Henvendelse: leder Ragnar Johansen på tlf: 37 08 54 84 / 906 79 619 eller på e-post til ragn-joh@online.no.

Styret i Arendal lokallag

valgt på årsmøtet 31.03.2016

Leder: Ragnar Johansen
Nestleder: Alf Tore Johannessen
Sekretær: Ingrid Nyplass
Kasserer: Bjørg Reidun Ringsaker
Styremedlem: Esther Bråthen
Styremedlem: Lillian Tvermyr
Varamedlem: Ellinor Hidle
Varamedlem: Lillian Haugenes

Valgkomitéen består av: Brit Ingvild Fredriksen (leder), Tor Inge Arntsen (medlem), Arnold Johannessen (medlem) og Wenche Brinch (vara).

Aktivitetskalender for Arendal lokallag våren 2016:

Torsdag 15. - søndag 18. september:

Lokallagstur med Arendal Lokallag.

Sted: Skagen, Danmark.

Torsdag 27. oktober:

Medlemsmøte i Arendal Lokallag.
Tid og sted: Kl. 17.00. Kuben på Eydehavn.

Torsdag 24. november:

Juleavslutning i Arendal Lokallag.
Tid og sted: Nærmere informasjon om tid og sted kommer.