Arendal lokallag

Har treff hver siste torsdag i måneden. Medlemsmøtene finner hovedsakelig sted i fylkeslagets lokaler på Langbryggen 5 i Arendal. Henvendelse: leder Alf Tore Johannessen, tlf: 99 27 46 20 eller på e-post til alf.tore@online.no

Styret i Arendal lokallag

valgt på årsmøtet 05.04.2018

Leder: Alf Tore Johannessen
Sekretær: Ellinor Hidle
Kasserer: Wenche Brinch
Styremedlem: Tor Inge Arntsen
Varamedlem: Esther Bråthen

Valgkomitéen består av: Brit Ingvild Fredriksen (leder), Rita Vindholmen (medlem) og Britta Tranholm Hansen (vara).

Aktivitetskalender for Arendal lokallag høsten 2018:

 

Torsdag 27. september.

Medlemsmøte i Arendal lokallag.

Tid og sted:

Kl. 18.00. På Langbryggen 5 i Arendal. 

Torsdag 25. oktober.

Medlemsmøte i Arendal lokallag.

Tid og sted:

Kl. 18.00. På Langbryggen 5 i Arendal. 

Torsdag 29. november.

Juleavslutning med Arendal lokallag.

Tid og sted: 

Frimurerlosjen i Arendal. Adresse: Vestre gate 6, 4836 Arendal.