Arendal lokallag

Har treff stort sett hver siste mandag i måneden. Medlemsmøtene finner hovedsakelig sted i fylkeslagets lokaler på Langbryggen 5 i Arendal. Henvendelse: leder Wenche Brinch, tlf: 97 58 19 83 eller på e-post til: brinch.wenche@gmail.com.

 

Styret i Arendal lokallag

valgt på årsmøtet 21.03.2019

Leder: Wenche Brinch
Sekretær: Ellinor Hidle
Kasserer: Inge Fredriksen
Styremedlem: Tor Inge Arntsen
Varamedlem: Esther Bråthen

Valgkomitéen består av: Brit Ingvild Fredriksen (leder), Rita Vindholmen (medlem) og Britta Tranholm Hansen (vara).

 

Aktivitetskalender for Arendal lokallag høsten 2020:

 

 

Mandag 24. august.

Årsmøte i Arendal lokallag.

Tid og sted:

Kl. 18.00. På Langbryggen 5 i Arendal. 

 

Mandag 26. oktober.

Medlemsmøte i Arendal lokallag.

Tid og sted:

Kl. 18.00. På Langbryggen 5 i Arendal. 

 

Mandag 7. desember.

Juleavslutning med Arendal lokallag.

Tid og sted: 

Kl. 18.00. Kommer tilbake med mer konkret informasjon om sted når det nærmer seg.