Arendal lokallag

Har treff hver siste torsdag i måneden på Kuben på Eydehavn. Henvendelse: leder Alf Tore Johannessen, tlf: 99 27 46 20 eller på e-post til alf.tore@online.no

Styret i Arendal lokallag

valgt på årsmøtet 30.03.2017

Leder: Tore Johannessen
Nestleder: Ragnar Johansen
Sekretær: Ellinor Hidle
Kasserer: Bjørg Reidun Ringsaker
Styremedlem: Esther Bråthen
Styremedlem: Lillian Tvermyr
Varamedlem: Wenche Brinch
Varamedlem: Tor Inge Arntsen

Valgkomitéen består av: Brit Ingvild Fredriksen (leder), Arnold Johannessen (medlem),  Kjell Olaf Johansen (vara).