Fokus i aksjonsuka på opplæring i smartteknologi for blinde og svaksynte.

Nyhetssak fra 14. juni 2017

Synshemmedes aksjonsuke som hvert år finner sted i uke 24 er nå i full gang og i år er temaet «Kommunenes ansvar for opplæring i bruk av smartteknologi for synshemmede».

Her i Aust-Agder fylkeslag har vi i dag, onsdag den 14. juni 2017, avholdt et informasjons- og demonstrasjonsmøte for våre lokalpolitikere her i Aust-Agder.

Ni av våre lokale politikere med forskjellig politisk ståsted og politisk forankring og en i fra Agder Living Lab ved universitet i Agder var til stede på dette møtet hvor vi satte søkelyset på behovet for opplæring i bruk av iPhone/smarttelefon og ikke minst hvor viktig og fantastisk hjelpemiddel en iPhone/smarttelefon er bare man får den nødvendige opplæringen.

Til å snakke litt rundt dette viktige temaet hadde vi fått Yngve Stiansen, journalist i NRK Sørlandet og selv sterkt synshemmet, til å fortelle om sitt liv og sin bruk av iPhone og smartteknologi i hverdagen! :) Han demonstrerte også flere nyttige apper som synshemmede kan ha god hjelp og nytte av.

react container Aksjonsuka 2017 Aust-Agder prat med politikere

I tillegg supplerte også flere av fylkeslagets medlemmer med sine historier og sine erfaringer i bruk av iPhone/smartteknologi, samt understreket behovet som veldig mange synshemmede har når det gjelder opplæring i bruken av denne typen teknologi.

Et veldig nyttig, inspirerende og informativt møte hvor man fikk knyttet kontakter, satt fokus på og informert om et veldig viktig tema! :) iPhone/smarttelefon er et fantastisk hjelpemiddel, også for oss synshemmede, så sant vi får den grunnleggende og nødvendige opplæringen i bruken av denne teknologien! :)

 

 Panoramabilde av alle som var til stede på dagens informasjon- og demonstrasjonsmøte i Blindeforbundets lokaler på Langbryggen 5 i Arendal. Bildet er tatt mens Yngve Stiansen holder sitt innlegg.

 Aksjonsuke - samtale

Fra dialogen under dagens møte. Fra venstre står medlem i NBF Aust-Agder fylkeslag Tor Inge Arntsen, 2. kandidat på Venstres liste i Agder Ingvild W. Thorsvik, 1. kandidat på FrPs liste i Aust-Agder Åshild Bruun-Gundersen, Yngve Stiansen og fylkeslagsleder Torbjørg Thorsen.