Invitasjon til å delta på reiseprosjektet "Hvor er do?".

Norges Blindeforbund Aust-Agder fikk tildelt midler etter søknad fra DAMM stiftelsen og vi ønsker derfor å invitere deg til å delta på prosjektet - Hvor er do?

Nyhetssak fra 15. juli 2020

Mange synshemmede møter store utfordringer når en skal ut å reise. Dette dreier seg om problemer med å finne fram på nye steder, benytte kollektive transportmidler, være sikker på at ledsagertjenesten fungerer, osv. Det dreier seg også om usikkerhet på andre måter. Mange sier at en av grunnen er at en ikke finner toalett når en trenger det. Det kan også være litt pinlig både å spørre etter hvor det er, og ikke minst det å finne fram inne på et toalett. Slike barrierer finnes det flere eksempler på.

Det å passere dørstokken og føle trygghet, er kanskje noe av det viktigste i en rehabiliteringsprosess. Det gjelder å ha et aktivt sosialt liv på hjemstedet, men også å våge å utvide sin sfære ved å reise, hvordan en kunne gjennomføre det, hvordan kan en planlegge og innhente informasjon på forhånd, og hvordan skal en føle seg trygg.

Som en del av prosjektet vil det bli gjennomført 2 dagsseminarer hvor deltakerne blir bedt om å dele sine erfaringer med å reise. På det første seminaret er det innhenting av brukererfaringer som er det sentrale. Informasjon som kommer frem her, vil bli lagret, og utgjøre en viktig det av produksjonen av reiseguiden. Perspektivet for guiden vil være synshemmedes opplevelser og forslag til løsninger.

På det andre seminaret vil to synshemmede med stor reiseerfaring gi sine innspill og det vil bli gitt muligheter for de fremmøtte til å stille spørsmål. Hensikten er å bygge opp under den kunnskapen som er samlet fra før, men også gi forslag til løsninger, og dermed øke tryggheten for den enkelte til å reise. Informasjonen som kommer fram på det andre seminaret, vil også inngå i utarbeidelsen av reiseguiden.

Det vil inngå en reise til Oslo i prosjektet for innsamling av data og erfaringer som vil utgjøre en viktig det av grunnlaget for fremstillingen av reiseguiden. Vi tenker oss at gruppen deles inn i tre, der den ene bruker tog, den andre buss og den tredje fly. Gruppene har til oppgave å notere observasjoner og ting en lærer underveis, slik at dette kan brukes senere. I Oslo kan man også få prøvd ut bruk av trikk, buss, tog m.m.

Prosjektet avsluttes med en samling over en dag der alle erfaringer samles opp, skrives ned og sorteres.

Bygd på dette arbeidet vil reiseguiden for synshemmede bli produsert. Hovedversjonen vil være elektronisk, noe som gjør det enkelt å oppdatere, den vil også bli tilgjengelig i punktskrift, på lyd eller i svart.

Første samling 02.12.20 fra 14:00-18:00.

Andre samling: 03.02.21 fra 14:00-18:00

Reisen til Oslo: 15.04.21 – 17.04.21

Tredje samling: 28.04.21 fra 14:00-18:00

Egenandel pr. pers i dobbeltrom kr. 600, Egenandel pr. pers i enkeltrom kr. 800,-.

Inkludert i deltakeravgiften er: Enkel bevertning på samlingene, transport tur/retur Oslo, trikk i Oslo, flytog, hotellovernatting inkl. frokost, en middag, en kulturell aktivitet og omvisning på Stortinget.

Siden det er en stund til prosjektet skal gjennomføres tas det forbehold om endring av program og tidspunkter.

Ber om at du opplyser om eventuelle allergier eller andre hensyn ved påmelding.

Påmelding innen 1. november 2020 til Norges Blindeforbund Aust-Agder, epost aust-agder@blindeforbundet.no eller på telefon til 37 02 62 08.