Østre Agder lokallag

Har fast treff hver 1. tirsdag i måneden. Møtene finner hovedsakelig sted på Frydenborgsenteret i Risør. Henvendelse: leder Torhild Hope Lokander på tlf: 917 20 948.

Styret i Østre Agder lokallag

valgt på årsmøtet 07.02.2017

Leder: Torhild Hope Lokander.
Sekretær: Jens Dietrichson
Kasserer: Terje Andre Sunde
Styremedlem: Gerd-Olaug Lindal Madsen
Varamedlem: Siw Einarsen

Valgkomitéen består av Bjørn Lokander og Than Than Htay.

Aktivitetskalender for Østre Agder lokallag våren 2017:

 

Tirsdag 7. mars.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Ta kontakt med Torhild Hope Lokander på tlf: 917 20 948 for nærmere informasjon om sted.

Tirsdag 4. april.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Ta kontakt med Torhild Hope Lokander på tlf: 917 20 948 for nærmere informasjon om sted.

Tirsdag 2. mai.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Ta kontakt med Torhild Hope Lokander på tlf: 917 20 948 for nærmere informasjon om sted.

Tirsdag 13. juni.

Felles sommeravslutning for alle lokallagene.

Tid og sted: Kl. 18.00. På Dømmesmoen i Grimstad. Ansvarlig for arrangementet er Vestre Aust-Agder lokallag.