Østre Agder lokallag

Har fast treff hver 1. tirsdag i måneden. Møtene finner hovedsakelig sted på Frydenborgsenteret i Risør. Henvendelse: leder Torhild Hope Lokander på tlf: 917 20 948.

Styret i Østre Agder lokallag

valgt på årsmøtet 07.02.2017

Leder: Torhild Hope Lokander.
Sekretær: Jens Dietrichson
Kasserer: Terje Andre Sunde
Styremedlem: Gerd-Olaug Lindal Madsen
Varamedlem: Siw Einarsen

Valgkomitéen består av Bjørn Lokander og Than Than Htay.

Aktivitetskalender for Østre Agder lokallag våren 2017:

 

Tirsdag 13. juni.

Felles sommeravslutning for alle lokallagene.

Tid og sted: Kl. 18.00. På Dømmesmoen i Grimstad. Ansvarlig for arrangementet er Vestre Aust-Agder lokallag. Medlemmer i Østre Agder lokallag melder seg på til lokallagets sekretær Jens Dietrichson på tlf: 926 88 432 innen 1. juni.

Tirsdag 5. september.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Ta kontakt med Torhild Hope Lokander på tlf: 917 20 948 for nærmere informasjon om sted.

Tirsdag 3. oktober.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Ta kontakt med Torhild Hope Lokander på tlf: 917 20 948 for nærmere informasjon om sted.

Tirsdag 7. november.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Ta kontakt med Torhild Hope Lokander på tlf: 917 20 948 for nærmere informasjon om sted.

Tirsdag 5. desember.


Juleavslutning i Østre Agder lokallag.

Tid og sted: Nærmere informasjon om tid og sted kommer når det nærmer seg.