Østre Agder lokallag

Har fast treff hver 1. tirsdag i måneden. Møtene finner hovedsakelig sted på Frydenborgsenteret i Risør. Adresse: Siris vei 12, 4950 Risør. Henvendelse: leder Terje Andre Sunde på tlf: 481 01 442

Styret i Østre Agder lokallag

valgt på årsmøtet 06.03.2018

Leder: Terje Andre Sunde

Sekretær: Jens Dietrichson

Kasserer: Bjørn Lokander

Styremedlem: Siw Einarsen

Styremedlem: Gerd-Olaug Lindal-Madsen

Varamedlem: Torhild Hope Lokander

 

Valgkomitéen består av Ingeborg Ansnes og Than Than Htay.

 

Aktivitetskalender for Østre Agder lokallag høsten 2018:

 

Tirsdag 2. oktober.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Frydenborgsenteret i Risør. Adresse: Siris vei 12, 4950 Risør.

Tirsdag 6. november.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Frydenborgsenteret i Risør. Adresse: Siris vei 12, 4950 Risør.

Tirsdag 4. desember.

Juleavslutning med Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Mer informasjon om tid og sted kommer når det nærmer seg.