Østre Agder lokallag

Har fast treff hver 1. mandag i måneden. Møtene finner hovedsakelig sted på Frydenborgsenteret i Risør. Adresse: Siris vei 12, 4950 Risør. Henvendelse: leder Terje Andre Sunde på tlf: 481 01 442.

Styret i Østre Agder lokallag

valgt på årsmøtet 10.06.2020

Leder: Terje Andre Sunde

Sekretær og kasserer: Jens Dietrichson

Styremedlem: Siw Einarsen

Styremedlem: Torhild Hope Lokander

 

Valgkomitéen består av Ingeborg Ansnes og Than Than Htay.

 

Aktivitetskalender for Østre Agder lokallag høsten 2020:

 

Mandag 7. september.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Frydenborgsenteret i Risør. Adresse: Siris vei 12, 4950 Risør.

Mandag 5. oktober.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Frydenborgsenteret i Risør. Adresse: Siris vei 12, 4950 Risør.

Mandag 2. november.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Frydenborgsenteret i Risør. Adresse: Siris vei 12, 4950 Risør.

Mandag 7. desember.

Juleavslutning med Østre Agder Lokallag.

Tid og sted: Mer informasjon om tid og sted kommer når det nærmer seg.