Østre Agder lokallag

Har fast treff hver 1. tirsdag i måneden. Møtene finner hovedsakelig sted på Frydenborgsenteret i Risør. Adresse: Siris vei 12, 4950 Risør. Henvendelse: leder Torhild Hope Lokander på tlf: 917 20 948.

Styret i Østre Agder lokallag

valgt på årsmøtet 07.02.2017

Leder: Torhild Hope Lokander.
Sekretær: Jens Dietrichson
Kasserer: Terje Andre Sunde
Styremedlem: Gerd-Olaug Lindal Madsen
Varamedlem: Siw Einarsen

Valgkomitéen består av Bjørn Lokander og Than Than Htay.

Aktivitetskalender for Østre Agder lokallag høsten 2017:

 

Tirsdag 7. november.

Medlemsmøte i Østre Agder Lokallag.

Tema:

Lokal historie og stedsnavn.

Lokallaget får denne tirsdagen besøk av Erik Vintermyr i fra Søndeled og Risør historielag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Frydenborgsenteret i Risør. Adresse: Siris vei 12, 4950 Risør.

 

Tirsdag 5. desember.


Juleavslutning med Østre Agder lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00 på Kast Loss, Strandgata 23, 4950 Risør.