Styret i Aust-Agder fylkeslag

Valgt på årsmøtet 30.04.2022:

 

Leder:

Brit Ingvild Fredriksen, valgt for 1 år.

Tlf: 958 64 085

E-post: brit.i.fredriksen@gmail.com

 

Nestleder:

Rita Vindholmen, gjensittende 1 år. 

Tlf: 915 41 586

E-post: rita@vindholmen.no

 

Styremedlem:

Tor Inge Arntsen, valgt for 2 år.

Tlf: 958 32 969

E-post: tor.inge.arntsen@gmail.com

 

Styremedlem:

Olav S. Nielsen, valgt for 2 år.

Tlf: 476 24 819

E-post: olani@online.no

 

Styremedlem:

Britta Tranholm Hansen, gjensittende 1 år.

Tlf: 920 87 860

E-post: btran5@hotmail.com

 

1. varamedlem:

Thomas Johannesen, valgt for 2 år.

Tlf: 900 69 818

E-post: thomasjohannesen8@gmail.com

 

2. varamedlem:

Jens Dietrichson, gjensittende 1 år.

Tlf: 926 88 432

E-post: i-ane@online.no