Styret i Aust-Agder fylkeslag

Valgt på årsmøtet 22.04.2017:


Leder:

Torbjørg Thorsen, valgt for 1 år.

Tlf: 905 46 490

E-post: tthorsen@getmail.no

Nestleder:

Rita Vindholmen, valgt for 2 år. 

Tlf: 915 41 586

E-post: rita@vindholmen.no

Styremedlem:

Anne Turid Skarpeteig, gjensittende 1 år 

Tlf: 916 40 118

E-post: atskarp@gmail,com

Styremedlem:

Torjus Gjeruldsen, gjensittende 1 år 

Tlf: 905 91 248

E-post: torjus.g@hotmail.com

Styremedlem:

Britta Tranholm Hansen, valgt for 2 år 

Tlf: 994 26 121

E-post: btran5@hotmail.com

1. varamedlem:

Alf Tore Johannessen, gjensittende 1 år 

Tlf: 992 74 620

E-post: alf.tore@online.no

2. varamedlem:

Brit Ingvild Fredriksen, valgt for 2 år

Tlf: 958 64 085

E-post: brit.i.fredriksen@gmail.com