Vestre Aust-Agder lokallag

Har treff hver 2. tirsdag i måneden. Treffsted rullerer på de forskjellige kommunene. Henvendelse: leder Olav Stangebye Nielsen på tlf: 476 24 819 eller på e-post til: olani@online.no.

Styret i Vestre Aust-Agder lokallag

Valgt på årsmøtet 08.03.2016

Leder: Olav Stangebye Nielsen
Styremedlem: Anne Grete Mikkelsen
Styremedlem: Asbjørn Michaelsen
Varamedlem: Jarle Gauslaa

Valgkomitéen består av Svein Didrik Bentsen, Ole Aas-Hansen og Anne Marie Pedersen.