Vestre Aust-Agder lokallag

Har treff hver 2. tirsdag i måneden. Treffsted rullerer på de forskjellige kommunene. Henvendelse: leder Olav Stangebye Nielsen på tlf: 476 24 819 eller på e-post til: olani@online.no.

Styret i Vestre Aust-Agder lokallag

Valgt på årsmøtet 08.03.2016

Leder: Olav Stangebye Nielsen
Nestleder: Anne Turid Skarpeteig
Styremedlem: Anne Grete Mikkelsen
Styremedlem: Torbjørg Thorsen
Varamedlem: Jarle Gauslaa

Valgkomitéen består av Laila Thora Bentsen, Anne Marie Torøy Pedersen og Asbjørn Michaelsen.

Aktivitetskalender for Vestre Aust-Agder lokallag våren 2016:

Tirsdag 13. september.

Medlemsmøte i Vestre Aust-Agder Lokallag.
Tema: Dømmesmoen og den tidligere gartnerskolen, foredrag v/bygartner i Grimstad Ove Bach.
Tid og sted: Sanitetshuset i Lillesand. Kl. 18.00.

Torsdag 13. oktober. NB: Merk dag og dato!! :)

Medlemsmøte i Vestre Aust-Agder Lokallag.

Tema: Kosthold og ernæring.

Tid og sted: Kl. 18.00. Nærmere informasjon om sted kommer når det nærmer seg.

November/desember.

Juleavslutning. Nærmere informasjon om tid og sted kommer når det nærmer seg.