Vestre Aust-Agder lokallag

Har treff hver 2. tirsdag i måneden. Treffsted er stort sett på Sanitetshuset i Lillesand. Adresse: Skolegata 10, 4790 Lillesand. Henvendelse: leder Olav Stangebye Nielsen på tlf: 476 24 819 eller på e-post til: olani@online.no.

Styret i Vestre Aust-Agder lokallag

Valgt på årsmøtet 20.03.2018

Leder: Olav Stangebye Nielsen
Styremedlem: Anne Grete Mikkelsen
Styremedlem: Jarle Gauslaa
Varamedlem: Asbjørn Michaelsen

Valgkomitéen består av Tor Marius Gauslaa, Anne Turid Skarpeteig og Ole Aas-Hansen.

 

Aktivitetskalender for Vestre Aust-Agder lokallag høsten 2018:

 

Tirsdag 11. september.

Medlemsmøte i Vestre Aust-Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Sanitetshuset i Lillesand.

Tirsdag 9. oktober.

Medlemsmøte i Vestre Aust-Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Sanitetshuset i Lillesand.

Tirsdag 13. november.

Medlemsmøte i Vestre Aust-Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Sanitetshuset i Lillesand.

Tirsdag 4. desember.

Juleavslutning med Vestre Aust-Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. På Hotel Norge i Lillesand.

Adresse: Strandgaten 3, 4790 Lillesand.