Vestre Aust-Agder lokallag

Har treff hver 2. tirsdag i måneden. Treffsted er stort sett på Sanitetshuset i Lillesand. Adresse: Skolegata 10, 4790 Lillesand. Henvendelse: leder Olav Stangebye Nielsen på tlf: 476 24 819 eller på e-post til: olani@online.no.

Styret i Vestre Aust-Agder lokallag

Valgt på årsmøtet 10.03.2020

Leder: Olav Stangebye Nielsen
Styremedlem: Anne Grete Mikkelsen
Styremedlem: Jarle Gauslaa
Varamedlem: Asbjørn Michaelsen

Valgkomitéen består av Tor Marius Gauslaa, Tone Høst og Ole Aas-Hansen.

 

Aktivitetskalender for Vestre Aust-Agder lokallag høsten 2020:

 

Onsdag 19. august.

Felles sommertreff for alle lokallagene i regi av Vestre Aust-Agder lokallag.

Tid og sted: Kl. 16.00. Brekkestø.

 

Tirsdag 8. september.

Medlemsmøte i Vestre Aust-Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Sanitetshuset i Lillesand.

 

Tirsdag 13. oktober.

Medlemsmøte i Vestre Aust-Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Sanitetshuset i Lillesand.

 

Tirsdag 10. november.

Medlemsmøte i Vestre Aust-Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. Sanitetshuset i Lillesand.

 

Tirsdag 1. desember.

Juleavslutning med Vestre Aust-Agder Lokallag.

Tid og sted: Kl. 18.00. På Hotell Norge i Lillesand, Strandgaten 3.